Божур Живков Ганев, Доктор по фармация

Божур Живков Ганев, Доктор по фармация

Медицинският напредък в разработването на лекарства през цялата история е бил основен за подпомагане на оцеляването на огромни популации от хора, за лечение на животозастрашаващи състояния, както и за напредване...

Read more

Криксиван 200 mg (CRIXIVAN 200 mg) Кришиван Генерично име: Indinavir Клас лекарства: Протеазни инхибитори Употреби на Crixivan: Използва се за лечение на HIV инфекция. Какво трябва да кажа на...

Read more

индинавир Генерично име: Indinavir Име на марката: Crixivan Клас лекарства: Протеазни инхибитори Употреби на индинавир: Използва се за лечение на HIV инфекция. Какво трябва да кажа на моя лекар...

Read more

Ацетаминофен, декстрометорфан, псевдоефедрин и пириламин Общо име: ацетаминофен, декстрометорфан, псевдоефедрин и пириламин Име на марката: Robitussin Night Relief Лекарствена форма: перорална течност (108,3 mg-5 mg-10 mg-8,3...

Read more

Ниволумаб и релатлимаб Общо име: nivolumab и relatlimab Име на марката: Opdualago Лекарствена форма: интравенозен разтвор (rmbw 240 mg-80 mg/20 mL) Клас лекарства: Антинеопластични комбинации Какво представлява ниволумаб и...

Read more

Игалми 120 мкг (лекарство) Игалми (букален/сублингвален) Общо име: дексмедетомидин (букален/сублингвален) Клас лекарства: Разни анксиолитици, седативи и хипнотици Какво представлява Igalmi (букално/сублингвално)? Igalmi (букално/сублингвално) се използва при възрастни за лечение...

Read more

Човешки хорионгонадотропин (HCG) (инжекционен) Общо наименование: човешки хорионгонадотропин (HCG) (инжекционен) Имена на марки: Novarel, Ovidrel, Pregnyl, APL, Profasi, ... покажете всички 10 марки Chorex, Gonic, HCG, Chorigon, Choron-10 Лекарствени...

Read more

Тиреоиден изсушен системен 60 mg (TCL 022) Изсушена щитовидна жлеза Общо име: изсушена щитовидна жлеза Имена на марките: Armor Thyroid, Nature-Throid, NP Thyroid, Westhroid, WP Thyroid, Thyroid Porcine Лекарствена...

Read more

Буторфанол (назален) Общо име: буторфанол (назален) Лекарствена форма: спрей за нос (10 mg/mL) Клас лекарства: Опиоиди (наркотични аналгетици) Какво представлява буторфанол назален? Буторфанолът е опиоидно лекарство за болка, което...

Read more
Page 1 of 1133 1 2 1,133