Митът за шизофренията и насилието

Въпреки общите митове, огромното мнозинство от хората с шизофрения никога не се ангажират с насилие.

Шизофренията е силно стигматизирано състояние на психичното здраве, често свързвано с насилие в популярната култура. Изследванията обаче показват, че тази връзка не е основана на реалността.

В тази статия разглеждаме фактите и развенчаваме вредните митове около това сложно състояние.

По-вероятно ли е хората с шизофрения да проявяват насилие?

Един от най-разпространените митове за шизофренията е, че тя е синоним на насилие.

Това погрешно схващане се дължи основно на сензационното медийно отразяване на хора с шизофрения, извършващи рядкото тежко престъпление. Това селективно покритие допринася за стигмата и дискриминацията към хората със заболяването.

По-голямата част от хората с шизофрения никога не се ангажирайте във всяко насилствено поведение. Някои изследвания предполага, че около 10% до 15% от хората с шизофрения проявяват агресивно поведение, което означава, че между 85% и 90% не го правят.

От друга страна, хората с шизофрения всъщност са по-склонни да станат жертва на насилствено престъпление. Проучване показва, че хората с шизофрения, живеещи в общността (а не в психиатрична болница), са около 14 пъти по-склонни да бъдат жертва на тежко престъпление, отколкото извършителят.

Хората с шизофрения може да са по-уязвими към тази виктимизация поради когнитивни увреждания, което ги прави по-малко способни да възприемат точно заобикалящата ги среда. Те също могат да бъдат обект на социална изолация и дискриминация поради стигма и неразбиране на състоянието им, което може допълнително да увеличи риска от виктимизация.

Рискови фактори за насилствено поведение при шизофрения

Въпреки че повечето хора с шизофрения не проявяват насилие, някои аспекти на шизофренията могат да направят човек по-уязвим към агресивно поведение.

Хората с шизофрения, които все пак станат агресивни, често изпитват остри симптоми на психоза. По-вероятно е обаче те да наранят себе си, а не друг човек.

Като цяло има няколко причини, поради които хората с шизофрения могат да изпитват гняв или агресия:

 • Проучване предполага, че злоупотребата с вещества е най-важният показател за агресивно поведение и нива на престъпност при хора с шизофрения. Злоупотребата с вещества е по-често срещана при шизофрения (до 50% от хората с шизофрения могат да имат алкохолна или наркотична зависимост), което може да влоши възбудата, импулсивността и агресията.
 • Симптомите на психозата, като халюцинации или заблуди, често предизвикват подозрение и враждебност, потенциално водещи до агресивно поведение.
 • Хората с шизофрения може да имат по-малко проницателност, по-лош контрол на агресивните импулси и по-чести случаи на мисловно разстройство.
 • Агресивното поведение и импулсивността често се срещат при параноидна шизофрения и могат да възникнат по време на остри и хронични фази на състоянието.
 • Проучване предполага, че импулсивността и агресията могат да бъдат свързани с фронтални и темпорални мозъчни промени при хора с шизофрения.

Могат ли хората с шизофрения да имат проблеми с гнева?

Проблеми с гнева могат да възникнат при хора със и без тежки психични заболявания.

Проблемите с гнева обаче могат да изострят симптомите на шизофрения чрез повишаване на нивата на стрес, намаляване на придържането към лекарства и предизвикване на параноични налудности или халюцинации.

Това може да доведе до по-тежки и чести епизоди на психоза, както и до по-голяма социална изолация и увреждане на ежедневното функциониране.

Беше ли Ви полезно?

Разбиране на стигмата на шизофренията

Шизофренията е силно стигматизирано състояние. Много хора с шизофрения са изправени пред дискриминация и предразсъдъци, които могат да доведат до негативни резултати, като социална изолация, намалени възможности за заетост и ограничен достъп до здравеопазване.

Една от причините за тази стигма е представянето на хората с шизофрения в медиите като агресивни и непредвидими. Това изображение не се основава на реалността. По-голямата част от хората с шизофрения не са агресивни. Всъщност те са по-склонни да бъдат жертви на насилие, отколкото извършители.

Освен това, симптомите на шизофрения, като дезорганизирано мислене и поведение, халюцинации и заблуди, могат да бъдат трудни за разбиране от другите. Това може да доведе до допълнително стигматизиране и остракизъм на хората с това състояние.

Научете повече за стигмата срещу хората с психични заболявания.

Как да подкрепим човек с шизофрения

Ето няколко начина, по които можете да подкрепите някой с шизофрения:

 • Насърчете ги да потърсят професионална помощ: Предложете да ги придружите на срещи, помогнете им да планират срещи и се уверете, че приемат лекарствата си, както е предписано.
 • Научете за състоянието: Обучете се за шизофренията и предизвикателствата, пред които може да се изправи вашият любим човек. Това ще ви помогне да разберете техния опит и ще предложите по-ефективна подкрепа.
 • Бъдете търпеливи и разбиращи: Шизофренията може да бъде предизвикателство за живеене. Вашият любим може да изпита симптоми, които са трудни за управление. Бъдете търпеливи и съпричастни и избягвайте да критикувате или осъждате тяхното поведение.
 • Помогнете с ежедневните дейности: На някои хора с психични заболявания може да им е трудно да се справят с домакинската работа и други задачи от ежедневието. Предложете да пазарувате заедно или им помогнете да подредят къщата.
 • Помогнете им да останат свързани: Насърчавайте любимия си човек да поддържа връзка с приятели и семейство и го подкрепяйте да участва в дейности, които харесват. Социалната подкрепа може да бъде ценен инструмент за управление на симптомите и подобряване на качеството на живот.

Грижата за някой с шизофрения може да бъде предизвикателство. Важно е да дадете приоритет на собственото си благополучие, за да бъдете ефективна система за подкрепа.

Обмислете да се присъедините към група за подкрепа за членове на семейството или да потърсите терапия, за да обработите вашите чувства и притеснения.

Ако вие сте основният грижещ се за някой с шизофрения, не забравяйте да се грижите за себе си и да потърсите подкрепа, когато имате нужда от нея.

Много местни власти предоставят подкрепа и ресурси за болногледачите. Можете също да опитате:

 • Caregiver Action Network
 • Family Caregiver Alliance
 • Алианс за действие при шизофрения и психоза
Беше ли Ви полезно?

Повечето хора с шизофрения не са агресивни. Всъщност те са по-склонни да бъдат жертви на насилие, отколкото извършители.

Докато някои хора с шизофрения могат да проявяват агресивно поведение, това често е свързано с други фактори, като злоупотреба с вещества, история на насилие или неадекватно лечение.

Важно е да се противопоставим на вредния стереотип за хората с шизофрения като агресивни или опасни и вместо това да се съсредоточим върху подкрепата на хората с условието да водят пълноценен и смислен живот.

Открийте повече

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss