Tag: PD-1 инхибитори

PD-1 и PD-L1 инхибитори

PD-1 и PD-L1 инхибитори

Микрография, показваща PD-L1 положителен белодробен аденокарцином. Положителното имунооцветяване може да предскаже отговор на лечението.Какво представляват PD-1 инхибиторите и PD-L1 инхибиторите? ...