Разбиране на сенестопатичната шизофрения

Шизофренията обикновено включва изпитване на необичайни телесни усещания като промени в размера на тялото, усещане за чуждо тяло или деперсонализация.

Необичайни телесни усещания, наричани ценестезия, често се наблюдават при шизофрения.

Индивидите, изпитващи ценестезия, могат да опишат усещания като възприемане на крайниците им като по-големи или по-дълги от нормалното или усещане на чужд обект в тялото им.

Въпреки че тези усещания са често срещани, те често се изплъзват от радара или се тълкуват погрешно, което затруднява точното диагностициране на сенестопатична шизофрения (неформален подтип на шизофрения, характеризиращ се предимно с тези различни преживявания).

Какво представлява сенестопатичната шизофрения?

Ценестопатичната шизофрения е термин, използван в психиатрията, за да опише подтип или проява на шизофрения, характеризираща се с изразени и тревожни телесни усещания или необичайни телесни преживявания, които са известни като ценестезии.

Тези преживявания включват необичайни телесни усещания или възприятия, които могат да включват усещане за вътрешен дискомфорт, променено телесно съзнание или аномалии в телесните функции. Тези симптоми може да не се вписват добре в типичните категории положителни или отрицателни симптоми на шизофрения.

Диагностични критерии за сенестопатична шизофрения

Кенестопатичната шизофрения не се дефинира изрично като отделна диагностична категория в стандартните психиатрични класификации като Диагностичния и статистически наръчник за психични разстройства (DSM-5-TR).

Диагнозата се основава на идентифициране на ценестезия в контекста на съществуваща диагноза шизофрения или свързано с нея психотично разстройство.

Психиатрите диагностицират състоянието чрез задълбочена оценка на симптомите, клиничната история и наблюдение на различни психотични и когнитивни симптоми, включително всякакви необичайни телесни преживявания, докладвани от индивида.

Симптоми на ценестопатична шизофрения

Симптомите на сенестопатичната шизофрения могат да включват:

 • Ненормални телесни усещания: Това включва необичайни телесни усещания, които често се описват като странни или обезпокоителни. Те могат да включват изтръпване, усещане за натиск или тежест, усещане за движение или вътрешно разместване в тялото ви или усещане за чужди предмети в тялото ви без никакви реални физически доказателства.
 • Повишено съзнание или загриженост за телесните усещания: Може да сте прекалено съсредоточени или обезпокоени от редовни телесни усещания, като сърцебиене или дишане.
 • Изкривено изображение на тялото: Някои хора могат да изпитат променено възприятие за размера, формата или структурата на тялото си, което води до изкривено възприемане на образа на тялото.
 • Деперсонализация: Това се отнася до чувство на откъснатост от себе си или чувство за откъснатост от мислите, чувствата или тялото ви.
 • Моторна слабост: Това включва усещане за загуба на сила или контрол върху вашите движения, без видима физическа основа.

Настоящите изследвания на сенестопатичната шизофрения са ограничени. А Проучване от 2009 г от 70 индивида, които са получили диагноза параноидна шизофрения (подтип на шизофрения, който вече не се разпознава в DSM), установиха, че симптомите, свързани с ценестезиите, като деперсонализация, двигателна слабост и необичайни усещания, са доста чести.

Участниците често подценяват размера на долните си крайници (крака, глезени и стъпала) и тези възприятия са свързани с тежестта на симптомите. Трябва да се отбележи, че тези усещания присъстват в значителна част от участниците дори преди да се появят симптомите на психоза.

Проучване от 2012 г. разглежда уникалните телесни преживявания сред хора, преживели първия си епизод на шизофрения. Сред участниците 30 от 39 съобщават за необичайни телесни усещания.

Авторите отбелязват, че разпознаването на тези специфични телесни преживявания в ранен стадий на шизофрения може да помогне да се разграничи от други състояния, които също засягат телесното възприятие.

Освен това, разбирането как тези преживявания се развиват в по-сложни телесни заблуди може да подобри разбирането ни за изключително необичайните вярвания при шизофренията.

Какви са примерите за сенестопатична шизофрения?

 • Променено усещане на крайниците: Това може да включва чувството, че крайниците ви променят размера си, като например стават по-големи или по-малки от обикновено. Може също така да включва усещане за удължаване, свиване или промяна на формата на крайниците ви без никакви физически промени.
 • Вътрешни движения: Това може да включва възприемане на вътрешни движения в тялото ви, които изглеждат необясними или необичайни, като усещане за органи, които се движат или функционират по различен начин, отколкото обикновено.
 • Усещане за чужди тела: Някои хора изпитват усещането за наличие на чужди предмети в тялото си, като усещане, че има жици, намотки или предмети, заседнали вътре.
 • Чувство за контрол: Индивидите могат да опишат усещане за техните телесни действия или функции, контролирани или манипулирани от външни сили, което ги кара да вярват, че техните движения или телесни усещания не са самоинициирани.
 • Деперсонализация: Това може да се прояви като чувство на откъснатост от собствените мисли, емоции или тяло. Индивидите могат да опишат, че се чувстват като наблюдатели на собствените си действия, преживяват нереално или съновидно състояние или възприемат своите мисли и усещания като далечни или несвързани.

Какво причинява сенестопатичната шизофрения?

Точната причина за ценестопатичната шизофрения е неясна. Смята се, че е резултат от сложно взаимодействие на генетични, екологични и невробиологични фактори, подобно на други форми на шизофрения.

Тези необичайни телесни усещания може да произтичат от смущения в мозъчната функция, вероятно включващи области, свързани с възприятието, интерпретацията и обработката на сензорна информация.

В проучване на 30 участници с психиатрични разстройства, наети от психиатрично отделение, изследователите установиха, че голямо мнозинство (83,3%) показват сенестопатия, която корелира със специфични симптоми, свързани със страх, принуда и проблеми с когнитивното мислене.

Трудностите с когнитивното мислене се очертават като важен предиктор, което предполага връзка между ценестопатията и когнитивните аномалии като нарушени мисловни процеси и възприятие на речта при тези индивиди.

Как се лекува сенестопатичната шизофрения?

Няма специфично лекарство изключително за сенестопатична шизофрения. Лечението често включва комбинация от подходи:

 • Лекарства: Могат да се предписват антипсихотични лекарства за облекчаване на симптомите на психоза. Но тяхната ефикасност при лечението на сенестопатични симптоми може да бъде ограничена.
 • Психотерапия: Терапии като когнитивно-поведенческа терапия (CBT) могат да помогнат на хората да управляват своите симптоми, да се справят с дистрес и да се справят с когнитивните изкривявания.
 • Поддържаща грижа: Подкрепящата среда, програмите за рехабилитация и мрежите за социална подкрепа могат да помогнат в управлението на ежедневието и справянето с предизвикателствата, свързани със състоянието.
 • Допълнителни подходи: Някои хора намират допълнителни техники, като внимателност, полезни при управлението на дистрес или тревожност, свързани с тези симптоми.

Долен ред

Ценестопатията е сложно състояние, характеризиращо се с необичайни телесни усещания и често се пресича с шизофрения. Но диагностицирането на сенестопатия или сенестопатична шизофрения е необичайно в клиничните условия.

В стандартизираните психиатрични класификации, като DSM-5-TR, няма универсално приета или точно дефинирана категория за сенестопатична шизофрения.

Ако вие или някой, когото познавате, изпитва симптоми на ценестопатия или шизофрения, търсенето на насоки от специалист по психично здраве е от решаващо значение за започване на подходящ план за лечение.

Открийте повече

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss