Какви лабораторни тестове за шизофрения са налични?

Лабораторните тестове могат да помогнат да се изключат медицински състояния, които приличат на шизофрения, и да осигурят допълнителна представа за състоянието.

Шизофренията е сложно психично разстройство, което засяга милиони хора по света. Специфичните симптоми могат да се различават в зависимост от човека, но диагностичните критерии са едни и същи.

Ако вие или ваш близък изпитвате симптоми на шизофрения, знайте, че поставянето на диагнозата може да бъде предизвикателство, но помощта е налична. Квалифициран здравен специалист може да ви помогне да разберете по-добре симптомите си.

Въпреки че няма тестове, които могат да поставят диагноза шизофрения, лабораторният тест може да помогне да се изключат други медицински състояния, които може да причиняват симптоми, наподобяващи шизофрения.

Какви лабораторни изследвания се правят за шизофрения?

Пълна кръвна картина (CBC)

Може да се назначи CBC, за да се изключат други медицински състояния, които могат да причинят симптоми, подобни на тези, наблюдавани при шизофрения.

CBC измерва нивата на различни кръвни съставки, включително:

 • червени и бели кръвни клетки
 • тромбоцити
 • хемоглобин и хематокрит

Цялостен метаболитен панел (CMP)

CMP е кръвен тест, който измерва нивата на различни химикали в кръвта ви. Подобно на CBC, неговата цел е да оцени цялостното ви здраве и да изключи други медицински състояния, които могат да причинят психиатрични симптоми.

CMP включва следните измервания:

 • глюкоза
 • електролити
 • чернодробни ензими
 • бъбречна функция
 • протеин/албумин

Скринингови тестове за урина и лекарства

Има някои лекарства, които могат да създадат симптоми като халюцинации и параноя, които приличат на положителни симптоми на шизофрения (като халюцинации или заблуди). Целта на скрининговите тестове за урина и лекарства е да се открие наличието на тези лекарства.

Тестовете за урина включват вземане на проба от урината ви за анализ, а други тестове за скрининг на лекарства обикновено включват събиране на кръвна проба. И двете проби се анализират за количеството на специфичното вещество, което се тества във вашата кръв или урина.

ЯМР на мозъка

Магнитен резонанс (MRI) е образно изследване, което може да се назначи при съмнение за тумор. Туморът може да засегне мозъка и да причини симптоми, наблюдавани при шизофрения.

MRI също произвежда подробни изображения на вашия мозък, за да търси структурни аномалии, които понякога могат да се наблюдават при шизофрения.

КТ на мозъка

Компютърната томография (CT) може да бъде поръчана за подобна цел като ЯМР на мозъка. Въпреки това, компютърната томография често е по-бърза от ЯМР и може също така да осигури изображения на костите, както и на меките тъкани.

CT сканирането понякога се предпочита пред ЯМР, ако имате метален имплант или ако е необходима бърза диагностика. Основният недостатък на компютърната томография е, че ще бъдете изложени на високи нива на вредна радиация.

PET сканиране

Сканирането с позитронно-емисионна томография (PET) използва радиоактивен индикатор и специална камера за създаване на изображения на активността на мозъка ви. Маркерът се инжектира в кръвта ви и след това освобождава измерими радиоактивни сигнали (позитрони).

PET сканирането може да предостави информация за специфичната функция на определени области на мозъка. Докато MRI и CT сканирането могат да идентифицират структурни промени, PET сканирането може да идентифицира функционални промени.

ЕЕГ/МЕГ

Електроенцефалограма (ЕЕГ) оценява електрическата активност в мозъка ви. Подобно на PET сканирането, ЕЕГ се стреми да идентифицира разликите в мозъчната активност, които могат да допринесат за симптомите на шизофрения.

Магнитоенцефалографията (МЕГ) е подобна на ЕЕГ, но измерва активността на магнитното поле в мозъка ви, а не електрическата активност. Смята се, че МЕГ е по-прецизен от ЕЕГ.

Как се диагностицира шизофренията?

Клиничната оценка често е първата стъпка при установяване на диагноза шизофрения. Това означава, че ще говорите със специалист по психично здраве и ще отговорите на редица въпроси относно вашата медицинска история и симптоми. Лабораторни и образни изследвания също ще бъдат поръчани на тази стъпка.

За да постави диагноза, специалист по психично здраве ще определи дали вашите симптоми отговарят или не на диагностичните критерии за шизофрения. Според Диагностичния и статистически наръчник за психични разстройства, 5-то издание, редакция на текста, диагнозата шизофрения се поставя, когато са изпълнени следните критерии:

 • наличие на поне един положителен симптом
 • наличие на поне един негативен симптом
 • други медицински състояния са изключени
 • симптомите пречат на работата или социалния живот
 • симптомите се наблюдават през повечето дни от поне 1 месец за период от 6 месеца

Условия, които трябва да се изключат, преди да се постави диагноза шизофрения

Има няколко други разстройства, които трябва да бъдат изключени, преди да може да се диагностицира шизофренията.

Други разстройства на настроението, като биполярно разстройство, е особено важно да се изключат, защото понякога могат да бъдат объркан с шизофрения и трудно се различават.

Разстройствата на личността също трябва да бъдат изключени поради силните им прилики. Те могат да включват състояния като шизотипно разстройство на личността и гранично разстройство на личността. Подобни симптоми могат да включват нарушения в представата за себе си или силно чувство на изолация, според a 2018 проучване.

Някои неврологични състояния също могат да бъдат сбъркани с шизофрения. Например мозъчните тумори и епилепсията понякога могат да доведат до заблуди и халюцинации.

Разстройството при употреба на вещества (SUD) може също да прилича на шизофрения. Следните вещества могат да създадат симптоми, които имитират симптомите на шизофрения:

 • алкохол
 • канабис
 • халюциногени, като LSD
 • стимуланти, като кокаин и амфетамини

Долен ред

Въпреки че няма нито един тест, който може да диагностицира шизофрения, лабораторните тестове могат да бъдат полезни за изключване на други медицински състояния. Образните изследвания на вашия мозък също могат да предоставят полезна информация за неговата структура и функция, въпреки че не се използват за поставяне на диагноза.

Диагнозата шизофрения изисква цялостна оценка от медицински специалист, който взема предвид вашите симптоми и медицинска история, наред с други фактори. Целта на тази оценка е да се изключат други потенциални причини за симптомите и да се стигне до точна диагноза на шизофрения.

Ако вие или някой, когото познавате, изпитва симптоми на шизофрения, бъдете сигурни, че има много начини, по които здравните специалисти могат да ви помогнат да стигнете до дъното на случващото се.

Открийте повече

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss