Апретюд и цена: Какво трябва да знаете

Apretude (каботегравир) е лекарство, отпускано с рецепта, използвано за предотвратяване на ХИВ. Цената на Apretude може да зависи от фактори като дали имате здравна застраховка и какво трябва да платите, за да получите инжекции от медицински специалист.

Apretude се използва при възрастни и определени деца като предекспозиционна профилактика (PrEP) за предотвратяване на ХИВ. PrEP лекарството се използва само при хора, които не са се заразили с ХИВ, но са изложени на висок риск.

Apretude се предлага като дългодействаща течна суспензия, която се прилага като инжекция в мускула от медицински специалист. Съдържа активната съставка каботегравир. Активната съставка е това, което кара лекарството да работи.

За повече подробности относно Apretude вижте тази задълбочена статия.

Колко струва Apretude?

Цената, която плащате за Apretude, може да варира. Това може да зависи от вашия план за лечение и вашето застрахователно покритие (ако имате застраховка). Това също ще зависи от това колко трябва да платите за посещение в офиса със здравен специалист, за да получите вашите инжекции Apretude.

За да разберете колко ще платите за Apretude, говорете с вашия лекар или доставчик на застраховка.

Забележка: Ако имате застраховка, може да се наложи да получите предварително разрешение, преди вашият доставчик на застраховка да покрие Apretude. Това означава, че вашият застраховател и вашият лекар ще обсъдят Apretude по отношение на вашето лечение. След това застрахователната компания ще определи дали лекарството е покрито. Ако Apretude изисква предварително разрешение и не го получите, преди да започнете лечението, можете да заплатите пълната цена на лекарството.

Не забравяйте да попитате вашата застрахователна компания дали Apretude изисква предварително разрешение.

Предлага ли се Apretude като генерично лекарство?

Apretude идва само като марково лекарство. В момента не се предлага в обща версия. Генеричното лекарство съдържа точно копие на активното лекарство в марково лекарство, но има тенденция да струва по-малко.

Защо има такава разлика в цената между маркови лекарства и генерични лекарства?

Необходими са години на изследвания и тестове, за да се гарантира, че марковите лекарства са безопасни и ефективни. Това тестване може да направи лекарствата скъпи. Производителят на марково лекарство може да продава лекарството до 20 години. След това други производители на лекарства могат да създават генерични версии. Тази конкуренция на пазара може да доведе до по-ниски разходи за генерични лекарства. И тъй като генеричните лекарства имат същите активни съставки като марковите лекарства, не е необходимо те да бъдат изследвани отново. Това също може да доведе до по-ниски общи разходи.

Мога ли да получа помощ за плащане на Apretude?

Ако имате нужда от помощ за покриване на разходите за Apretude или разбиране на вашата застраховка, вижте тези ресурси:

  • Спестяваща програма Apretude
  • NeedyMeds
  • Инструмент за медицинска помощ

На тези сайтове можете да намерите застрахователна информация, подробности за програмите за помощ при наркотици и връзки към спестовни карти и други услуги.

Ако имате въпроси относно това как да платите за вашата рецепта, говорете с вашия лекар.

Често задавани въпроси относно цената и Apretude

По-долу са отговорите на някои често задавани въпроси относно Apretude и цената.

Apretude покрива ли се от Medicare?

Възможно е. За да разберете дали вашият план Medicare покрива разходите за Apretude, обадете се на вашия доставчик на плана. Предлагат се много различни видове планове на Medicare и вашите разходи и покритие зависят от ползите от вашия индивидуален план.

Вашата крайна цена може също да зависи от цената за получаване на инжекции Apretude в лекарски кабинет или клиника.

Имайте предвид, че вашият план може да има изисквания за предварително разрешение, преди да покрие Apretude.

Можете също така да попитате Вашия лекар за цената на Apretude, ако имате Medicare.

Каква е цената на Apretude в сравнение с подобни лекарства, като Truvada или Descovy?

Цената на Apretude в сравнение с Truvada (емтрицитабин/тенофовир дизопроксил фумарат) или Descovy (емтрицитабин/тенофовир алафенамид) може да зависи от различни фактори.

Например Apretude идва като инжекция в мускула, която се прилага от медицински специалист. Но Truvada и Descovy се предлагат под формата на таблетки, които приемате през устата. Може да се наложи да платите повече, за да получите инжекции Apretude в кабинета на Вашия лекар или в клиника.

Други фактори, които могат да повлияят на сумата, която плащате, включват:

  • дали има налични програми за спестяване на купони за лекарството, което ви е предписано
  • дали имате застраховка или плащате от джоба си
  • колко време продължава вашето лечение

Ако имате въпроси относно цената на Apretude в сравнение с подобни лекарства, говорете с вашия лекар или доставчик на застраховка (ако имате застраховка). Те могат да споделят повече подробности относно разходите за лечение въз основа на вашата индивидуална ситуация.

Какви трябва да бъдат следващите ми стъпки?

Ако все още имате въпроси относно цената на Apretude, говорете с Вашия лекар. Те може да са в състояние да ви дадат по-добра представа за това какво ще платите за това лекарство. Но ако имате здравна застраховка, ще трябва да говорите с вашия доставчик на застраховка, за да научите действителната цена, която бихте платили за лечение с Apretude.

Примери за въпроси, които може да искате да зададете на вашия лекар или доставчик на застраховка, включват:

  • Ще бъде ли цената ми за Apretude по-ниска, ако получавам инжекции в клиника, отколкото в болница?
  • Моята застраховка ще покрие ли пълните разходи за получаване на инжекции Apretude?
  • Има ли по-евтини опции за лечение на моето състояние, ако не мога да си позволя Apretude?

За да получите информация за различни състояния и съвети за подобряване на вашето здраве, абонирайте се за някой от бюлетините на Healthline. Може също да искате да проверите онлайн общностите в Bezzy. Това е място, където хора с определени условия могат да намерят подкрепа и да се свържат с други.

Опровержение: Healthline положи всички усилия, за да гарантира, че цялата информация е вярна, изчерпателна и актуална. Тази статия обаче не трябва да се използва като заместител на знанията и опита на лицензиран медицински специалист. Винаги трябва да се консултирате с Вашия лекар или друг медицински специалист, преди да вземете каквото и да е лекарство. Информацията за лекарствата, съдържаща се тук, подлежи на промяна и не е предназначена да обхваща всички възможни употреби, указания, предпазни мерки, предупреждения, лекарствени взаимодействия, алергични реакции или неблагоприятни ефекти. Липсата на предупреждения или друга информация за дадено лекарство не означава, че лекарството или лекарствената комбинация са безопасни, ефективни или подходящи за всички пациенти или всички специфични употреби.

Открийте повече

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss