Брезтри Аеросфера и цена: Какво трябва да знаете

Въведение

Ако търсите възможности за лечение на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), може да искате да научите повече за Breztri Aerosphere (будезонид/гликопиролат/формотерол фумарат). Това е инхалатор, предписан за лечение на ХОББ при възрастни.

Продължете да четете за подробности относно Breztri Aerosphere и цената и как да спестите пари от рецепти.

Забележка: За повече подробности относно Breztri Aerosphere вижте тази задълбочена статия.

Колко струва инхалаторът Breztri Aerosphere?

Цената, която плащате за Breztri Aerosphere, може да варира. Вашите разходи може да зависят от плана ви за лечение, застрахователното ви покритие (ако го имате) и аптеката, която използвате.

За да разберете колко ще платите за Breztri Aerosphere, говорете с вашия лекар, фармацевт или доставчик на застраховка.

Забележка: Ако имате застраховка, може да се наложи да получите предварително разрешение, преди вашият доставчик на застраховка да покрие Breztri Aerosphere. Това означава, че вашият застраховател и вашият лекар ще обсъдят Breztri Aerosphere по отношение на вашето лечение. Тогава вашият застраховател ще определи дали лекарството е покрито. Ако Breztri Aerosphere изисква предварително разрешение и не го получите, преди да започнете лечението, можете да заплатите пълната цена на лекарството.

Не забравяйте да попитате вашата застрахователна компания дали Breztri Aerosphere изисква предварително разрешение.

Често задавани въпроси относно разходите и аеросферата на Брезтри

По-долу са отговорите на някои често задавани въпроси относно Breztri Aerosphere и цената.

Колко струва Breztri Aerosphere със и без застраховка?

Вашата цена за Breztri Aerosphere може да зависи от няколко фактора, включително дали плащате или не за Breztri Aerosphere със застраховка. По принцип може да платите повече, ако нямате застраховка.

Ако имате частен застрахователен план с покритие за лекарства с рецепта, разходите ви ще зависят от предимствата на конкретния план. Някои планове са определили разходи за лекарства, докато други може да изискват да платите процент от цената на Breztri Aerosphere. Имайте предвид, че някои застрахователни планове може да не покриват Breztri Aerosphere.

За да разберете какво може да ви струва Breztri Aerosphere, посетете сайта за спестявания и поддръжка на Breztri Aerosphere тук. За допълнителни опции за спестяване на разходи вижте „Мога ли да получа помощ при плащането на Breztri Aerosphere?“ По-долу.

Ако имате още въпроси относно това колко ще платите за Breztri Aerosphere, говорете с Вашия лекар или фармацевт.

Разходите за Breztri Aerosphere покриват ли се от Medicare?

Ако имате Medicare, сумата, която ще платите за Breztri Aerosphere ще зависи от конкретния ви план Medicare. Например, плановете Medicare Advantage и плановете Medicare Part D имат различни опции за доплащане за цената на маркови лекарства като Breztri Aerosphere.

Ако имате въпроси относно това какво ще платите за Breztri Aerosphere с Medicare, говорете с вашия лекар, фармацевт или доставчик на план Medicare.

Каква е цената на Breztri Aerosphere в сравнение с тази на Trelegy Ellipta?

Както Breztri Aerosphere, така и Trelegy Ellipta са инхалационни терапии, използвани за лечение на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). И двете предлагат спестовни програми. Можете да научите повече за спестовната програма Breztri Zero Pay тук и опциите за спестявания Trelegy тук.

Тези лекарства вероятно ще струват приблизително еднакво и нито едно от тях в момента няма налична генерична версия. Говорете с вашия лекар, фармацевт или доставчик на застраховка, за да разберете какво може да ви струва вашето лекарство за ХОББ.

Предлага ли се Breztri Aerosphere като генеричен?

Breztri Aerosphere идва само като марково лекарство. В момента не се предлага в обща версия. Генеричното лекарство е точно копие на активното лекарство в марково лекарство. Генеричните лекарства обикновено струват по-малко от марковите лекарства.

Защо има такава разлика в цената между маркови лекарства и генерични лекарства?

Необходими са години на изследвания и тестове, за да се гарантира, че марковите лекарства са безопасни и ефективни. Това тестване може да направи лекарствата скъпи. Производителят на марково лекарство може да продава лекарството до 20 години. След това други производители на лекарства могат да създават генерични версии. Тази конкуренция на пазара може да доведе до по-ниски разходи за генерични лекарства. И тъй като генеричните лекарства имат същите активни съставки като марковите лекарства, не е необходимо те да бъдат изследвани отново. Това също може да доведе до по-ниски общи разходи.

Как мога да намаля дългосрочните си разходи за лекарства?

Ако приемате Breztri Aerosphere дългосрочно, може да успеете да намалите разходите си по следните начини:

  • Потърсете 90-дневен запас от вашето лекарство. Може да успеете да получите 90-дневен запас от Breztri Aerosphere, ако бъде одобрен от вашата застрахователна компания. Това може да намали броя на пътуванията ви до аптеката и да помогне за намаляване на цената на Breztri Aerosphere. Ако се интересувате от получаване на 90-дневна доставка от това лекарство, говорете с вашия лекар, фармацевт или доставчик на застраховка.
  • Използвайте аптека за поръчки по пощата, за да получите вашето лекарство. Използването на аптека за поръчки по пощата може да помогне за намаляване на разходите ви за Breztri Aerosphere. Освен това можете да получите лекарствата си, без да напускате дома си. Някои планове на Medicare могат да помогнат за покриване на разходите за лекарства за поръчка по пощата. Може също така да можете да получите 90-дневна доставка на лекарството чрез поръчка по пощата. Ако нямате здравна застраховка, говорете с Вашия лекар или фармацевт. Те може да са в състояние да предложат опции за онлайн аптека, които биха ви свършили работа.

Мога ли да получа помощ за плащането на Breztri Aerosphere?

Ако имате нужда от помощ за покриване на разходите за Breztri Aerosphere или за разбиране на вашата застраховка, разгледайте тези уебсайтове:

  • NeedyMeds
  • Инструмент за медицинска помощ

На тези сайтове можете да намерите застрахователна информация, подробности за програмите за помощ при наркотици и връзки към спестовни карти и други услуги.

Програма, наречена Breztri Zero Pay, също може да бъде налична за Breztri Aerosphere.

Ако имате въпроси относно това как да платите за вашата рецепта, говорете с вашия лекар или фармацевт.

Какви трябва да бъдат следващите ми стъпки?

Ако все още имате въпроси относно цената на Breztri Aerosphere, говорете с Вашия лекар или фармацевт. Те може да са в състояние да ви дадат по-добра представа за това какво ще платите за това лекарство. Но ако имате здравна застраховка, ще трябва да говорите с вашия доставчик на застраховка, за да научите действителната цена, която бихте платили за Breztri Aerosphere.

Примери за въпроси, които може да искате да зададете на вашия лекар или доставчик на застраховка, включват:

  • Ще повлияе ли моята доза на Breztri Aerosphere на цената?
  • Има ли други лекарства с по-ниска цена, които биха могли да лекуват моето състояние?
  • Какви са моите възможности, ако не мога да си позволя лекарствата?

За съвети относно управлението на Вашето състояние, информация относно леченията и други, абонирайте се за бюлетина за ХОББ на Healthline.

Опровержение: Healthline положи всички усилия, за да гарантира, че цялата информация е вярна, изчерпателна и актуална. Тази статия обаче не трябва да се използва като заместител на знанията и опита на лицензиран медицински специалист. Винаги трябва да се консултирате с Вашия лекар или друг медицински специалист, преди да вземете каквото и да е лекарство. Информацията за лекарствата, съдържаща се тук, подлежи на промяна и не е предназначена да обхваща всички възможни употреби, указания, предпазни мерки, предупреждения, лекарствени взаимодействия, алергични реакции или неблагоприятни ефекти. Липсата на предупреждения или друга информация за дадено лекарство не означава, че лекарството или лекарствената комбинация са безопасни, ефективни или подходящи за всички пациенти или всички специфични употреби.

Открийте повече

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss