Цената на лечението на ХИВ

Лечение на ХИВ

Преди 40 години ХИВ и СПИН бяха нечувани в Съединените щати. Първите случаи на това, което тогава е било мистериозно заболяване, са диагностицирани през 80-те години на миналия век, но за разработването на ефективни лечения са необходими още няколко десетилетия.

Все още не съществува лек за ХИВ, но има лечения за удължаване на живота на хората с ХИВ и за спиране на предаването на вируса. Много от високоактивните антиретровирусни терапии, налични днес, работят ефективно за забавяне на прогресията на заболяването, причинено от ХИВ.

Но всички лечения идват с цена – някои повече от други. Нека да разгледаме средните разходи за лечение на ХИВ и потенциалните начини за спестяване на пари.

Текущи разходи за лекарства, отпускани с рецепта

По-долу е дадена таблица, която съдържа средна стойност на прогнозните разходи както за маркови, така и за генерични лекарства. Това не е изчерпателен списък с лекарства за ХИВ. Говорете с фармацевт, за да разберете цената на всяко лекарство, което не е включено.

Тези числа са моментна снимка на разходите от един ден във времето, така че те са само приблизителна оценка. Те могат да дадат обща представа за разходите за лекарства, но имайте предвид, че има много фактори, които могат да направят тези лекарства по-евтини. Освен това от време на време на пазара излизат нови, по-евтини лекарства.

Изброените цени не отчитат никакви разходи, покрити от здравно осигуряване, застраховка за лекарства с рецепта или държавна помощ. Те са средни стойности, базирани на информация от няколко уебсайта, включително Министерството на здравеопазването и човешките услуги на САЩ и GoodRx.

За да намерите точната цена за лекарства, предписани от доставчик на здравни услуги, свържете се с местна аптека.

Име на лекарството (наименование на марката) Цената на името на марката Цената на генеричните Брой таблетки или капсули Сила
етравирин (интелект) $1,296 – $1,523 няма налични генерични 60 200 мг
ефавиренц (Сустива) 981–1177 долара $894 – $1118 30 600 мг
невирапин (Viramune) $855 – $1,026 $10 – $45 60 200 мг
рилпивирин (Edurant) $1,043–$1,252 няма налични генерични 30 25 mg
ламивудин/зидовудин (Combivir) $901 – $1,082 $134–$578 60 150 mg/300 mg
емтрицитабин/тенофовир дизопроксил фумарат (Truvada) $1,676 – $2,011 няма наличен генерик (но може да бъде наличен скоро) 30 200 mg/300 mg
емтрицитабин/тенофовир алафенамид (Descovy) $1,676 – $2,011 няма налични генерични 30 200 mg/25 mg
абакавир (Ziagen) $559 – $670 $150 – $603 60 300 мг
емтрицитабин (Emtriva) $537–$644 няма налични генерични 30 200 мг
тенофовир алафенамид фумарат (Vemlidy) $1,064 – $1,350 няма налични генерични 30 25 mg
тенофовир дизопроксил фумарат (Viread) $1,140 – $1,368 $58 – $1216 30 300 мг
фозампренавир (Lexiva) $610 – $1189 $308 – $515 60 700 мг
ритонавир (Norvir) $257–$309 $222–$278 30 100 мг
дарунавир (Prezista) $1,581 – $1,897 няма налични генерични 30 800 mg
дарунавир/кобицистат (Prezcobix) $1,806 – $2,168 няма налични генерични 30 800 mg/150 mg
атазанавир (Reyataz) $1,449 – $1,739 $870 – $1,652 30 300 мг
атазанавир/кобицистат (Evotaz) $1,605 – $1,927 няма налични генерични 30 300 mg/150 mg
ралтегравир (Isentress) $1,500 – $1,800 няма налични генерични 60 400 мг
долутегравир (Tivicay) $1,658 – $1,989 няма налични генерични 30 50 мг
маравирок (Selzentry) $1,511 – $1,813 няма налични генерични 60 300 мг
енфувиртид (Fuzeon) $3,586 – $4,303 няма налични генерични 60 90 мг
абакавир/ламивудин (Epzicom) $1,292 – $1,550 $185 – $1,395 30 600 mg/300 mg
абакавир/ламивудин/зидовудин (Trizivir) $1,610 – $1,932 $1,391 – $1,738 60 300 mg/150 mg/300 mg
абакавир/долутегравир/ламивудин (Triumeq) $2,805 – $3,366 няма налични генерични 30 600 mg/50 mg/300 mg
ефавиренц/тенофовир дизопроксил фумарат/емтрицитабин (Atripla) $2,724–$3,269 няма налични генерични 30 600 mg/300 mg/20 mg
елвитегравир/кобицистат/тенофовир дизопроксил фумарат/емтрицитабин (Stribild) $3,090 – $3,708 няма налични генерични 30 150 mg/150 mg/300 mg/200 mg
рилпивирин/тенофовир дизопроксил фумарат/емтрицитабин (Complera) $2,681 – $3,217 няма налични генерични 30 25 mg/300 mg/200 mg
елвитегравир/кобицистат/тенофовир алафенамид/емтрицитабин (Genvoya) $2,946 – $3,535 няма налични генерични 30 150 mg/150 mg/10 mg/200 mg
рилпивирин/тенофовир алафенамид/емтрицитабин (Odefsey) $2,681 – $3,217 няма налични генерични 30 25 mg/25 mg/200 mg
долутегравир/рилпивирин (Juluca) $2,569 – $3,095 няма налични генерични 30 50 mg/25 mg
биктегравир/емтрицитабин/тенофовир алафенамид (Biktarvy) $2,946 – $3,535 няма налични генерични 30 50 mg/200 mg/25 mg

Фактори, влияещи върху цената на лекарствата за ХИВ

Важно е да се разбере, че има много фактори, които могат да повлияят на разходите за лекарства за ХИВ. Лекарствата, отпускани с рецепта, се различават по наличност, а цените на лекарствата могат да се променят бързо. Няколко други фактора също могат да повлияят на цената на лекарството, включително:

  • какви отстъпки в аптеката има
  • дали дадено лице има застраховка за лекарства, отпускани по лекарско предписание
  • наличието на генерични версии на лекарства
  • какви програми за помощ при предписване са налични
  • където живее човек

Аптечни отстъпки

Някои аптеки и магазини за купувачи на едро предлагат програми за отстъпки за лоялност за клиенти. Тези отстъпки се предоставят от аптеката, а не от фармацевтичната компания. Цените в аптеките за пазаруване и програмите за отстъпки могат да помогнат на индивида да намери такъв, който най-добре отговаря на нуждите му.

Застраховка с рецепта

За някой, който има застраховка, цената му може да бъде по-ниска от средните стойности, изброени в таблицата по-горе. Хората без застраховка може да трябва да платят цената в брой за лекарството. Цените в брой често са по-високи.

Генерични лекарства

Много лекарства за ХИВ са нови. Това означава, че фармацевтичните компании все още запазват правата върху патента на лекарството и в резултат на това генерична опция не е налична. Генеричните лекарства често са по-евтини от маркови лекарства.

Ако доставчик на здравни услуги предписва марково лекарство, си струва да попитате дали вместо това има налична генерична версия.

Програми за помощ при предписване

Различни програми за помощ при предписване (PAP) са на разположение на хората, приемащи лекарства за ХИВ. Тези програми предоставят отстъпки или средства за покриване на разходите за лечение на ХИВ. Всеки PAP поддържа свои собствени изисквания към участниците, като доказателство за необходимост от лекарството.

Едно лице може да кандидатства за няколко PAP или може да намери такъв, който е специфичен за тяхното лекарство. Пример е програмата за ХИВ/СПИН на Райън Уайт, която предоставя значителна помощ за получаване на лекарства за ХИВ.

Разходите от джоба си за лекарства и лечения за ХИВ могат да бъдат драстично намалени за тези, които са приети за PAP. Много от тези програми се управляват от производителите на лекарства. Добро място да започнете да научавате за PAP е като разгледате уебсайта за определено лекарство, което доставчик на здравни услуги препоръчва. Или се обадете директно на производителя на лекарството.

Местоположение

Разходите за лекарства могат да варират в зависимост от местоположението. Една често срещана причина за това е как се използват средствата Medicaid и Medicare в региона, в който живее човек. Държавните правителства получават тези средства от федералното правителство и те могат да определят как и на кого да разпределят тези средства.

Сумата, която държавата възстановява на аптека, ще бъде по-висока в щати, които покриват разходите за лекарства за ХИВ. В резултат на това аптеката може да не таксува клиентите си толкова за лекарствата, защото получават повече за тях от правителството.

Съвети за спестяване на разходи и програми за помощ

Човек, живеещ с ХИВ, може да успее да спести значителна сума пари, ако разбере няколко неща за разходите. Тези неща включват как лекарствата за ХИВ се покриват от застраховка и ресурсите, които са налични, за да помогнат за управлението на често високите разходи, свързани с терапиите през целия живот.

Някои застрахователни компании не покриват по-нови лечения за ХИВ. Ако доставчик на здравни услуги предпише едно от тези лекарства на някого, чиято застраховка няма да го покрие, този човек ще трябва да го плати от собствения си джоб. В този случай намирането на най-добрата цена за тяхното лекарство може да бъде много важно.

За тези, които нямат частна здравна застраховка или чиято застрахователна компания в момента не покрива разходите за техните лекарства за ХИВ, има програми, които могат да помогнат за допълване на разходите, така че тези хора да получат лечението, от което се нуждаят.

Следват няколко стратегии за намиране на помощ при заплащане на лечение за ХИВ:

Обърнете се към производителя на лекарството

Много производители на лекарства имат програми за компенсиране на разходите за тези животоспасяващи лекарства. Намерете информация за контакт, като разгледате уебсайта на производителя за определено лекарство или попитате доставчик на здравни услуги.

Използвайте гореща линия

Свържете се с държавна гореща линия за ХИВ/СПИН. Операторите на тези горещи линии могат да обяснят програмите и агенциите във всяка държава, които предоставят помощ при заплащането на лекарства.

Кандидатствайте за покритие с Medicaid

Medicaid е щатско и федерално партньорство, което осигурява застрахователно покритие на лица с ниски доходи, възрастни хора, хора с увреждания и други, които отговарят на изискванията. Въпреки че покритието варира в различните щати, Medicaid е важен източник на покритие за много хора, живеещи с ХИВ. За да научите повече, посетете уебсайта на Medicaid.

Свържете се с програма за ХИВ/СПИН на Райън Уайт

Програмата за ХИВ/СПИН на Райън Уайте федерално финансирана програма, която предоставя услуги и подкрепа за хората, живеещи с ХИВ. Неговата програма за подпомагане на наркотиците срещу СПИН предоставя лекарства на тези с ограничено или никакво здравно покритие.

Потърсете други програми

Разгледайте програми, които предоставят допълнителни услуги, за да изберете групи. Те включват програмата за здравно осигуряване на децата, програмите на американските индианци и местните жители на Аляска и Министерството на ветераните. Всяка от тези организации предлага услуги на хора с ХИВ.

Посетете уебсайтове за цени на лекарства

Уебсайтовете за ценообразуване на лекарства като GoodRx.com имат информация за средните разходи за лекарства в няколко различни големи аптеки и предлагане на купони за допълнителни спестявания. В допълнение, сайтът описва как цената на лекарството се е осреднила във времето и как се сравнява с цената на други подобни лекарства.

Надхвърляне на разходите

Важно е да запомните, че цената не трябва да бъде единственият фактор, който се взема предвид, когато човек преследва медикаментозно лечение за ХИВ. Най-важното е тяхното здраве.

Въпреки това реалността е, че цената е значителен проблем. А научаването на разходите за лечение на ХИВ без финансова помощ може да бъде обезсърчаващо, особено за тези, които са наскоро диагностицирани. Въпреки това има услуги, които помагат на хората да получат лекарства и много от тях ще покрият голяма част от разходите.

С малко работа хората с ХИВ обикновено могат да получат лечението, от което се нуждаят. Следването на съветите в тази статия може да помогне. Така също може да бъдете отворени с доставчик на здравни услуги относно това дали лекарството, което предписват, е достъпно. Доставчикът на здравни услуги може да е в състояние да посъветва за други начини за спестяване на пари за лекарства.

Открийте повече

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss