Истории за успех на MS

Вие не сте вашата MS

Присъединете се към 2,1 милиона души с множествена склероза и направете своето изявление!

майка ли си? Романист? Маратонец? Искаме да ви напомним, че за вас има нещо повече от множествена склероза — и искаме да напомните на другите, като направите своето изявление. Вижте правилата и кажете на света, че имате МС, НО…

кръгъл
кръгъл
кръгъл
Вижте всички снимки

Направете Вашето изявление

PDF Изтеглете плакат Стрелка

Стрелка надолу

Попълнете го и направете снимка как го държите

Стрелка надолу

Сподели с приятели

Кръгъл

Правила и правила на състезанието

Печат

Избираемост

Изпращанията са отворени за всички жители на Съединените щати, с изключение на служителите на Healthline Networks, нейните рекламни и промоционални агенции, техните съответни филиали и сътрудници и близките членове на семейството на тези служители. Разрешено е само едно влизане на човек.

Период на подаване

Заявките започват на 30 април 2013 г. Записите трябва да бъдат получени до 23:59 ч. PST на 30 юни 2013 г.

Влизане

Всички записи трябва да бъдат написани на английски език.

Участниците не могат да влизат с множество имейл акаунти или множество самоличности.

Изпратени материали, които нарушават или нарушават правата на друго лице, включително, но не само авторски права, не са допустими.

Лиценз и обезщетение

С изпращането на изображение на плакат на MS, вие се съгласявате със следното: С настоящото предоставям на Healthline Networks безплатен, постоянен лиценз за използване на изображението, предоставено тук („Работа“) за каквито и да било цели. Употребите могат да включват, но не се ограничават до популяризиране на Healthline Networks и техните проекти по какъвто и да е начин, включително в мрежата, в печатни публикации, разпространявани в медиите и в търговски продукти. Healthline Networks си запазва правото да използва/не използва каквато и да е Работа, както сметне за подходящо от Healthline Networks по свое собствено усмотрение. Нито една работа няма да бъде върната, след като бъде изпратена.

Разбирам, че при изпращането на изображение на плакат на MS, с настоящото потвърждавам, че Healthline Networks няма да носи каквато и да е отговорност за защитата на моята работа срещу нарушаване на моите авторски права или други права на интелектуална собственост или други права, които мога да притежавам в такова произведение и в по никакъв начин не носи отговорност за каквито и да било загуби, които мога да претърпя в резултат на такова нарушение; и с настоящото заявявам и гарантирам, че моята работа не нарушава правата на друго физическо или юридическо лице. В замяна на ценно възнаграждение, с настоящото безусловно освобождавам, обезвреждам и обезщетявам Healthline Networks, техните директори, служители и служители на и от всички искове, задължения и загуби, произтичащи от или във връзка с моето участие в галерията за представяне, или използването на моята работа от Healthline Network. Това освобождаване и обезщетение са обвързващи за мен и моите наследници, изпълнители, администратори и правоприемници.

Healthline Networks не носи отговорност за каквито и да било загуби, произтичащи от или във връзка или в резултат на всяка покана за представяне, популяризирана от Healthline Networks.

Спонсорирано от Healthline Networks, Inc. 660 Third Street, Сан Франциско, Калифорния, 94609

Близо Близо

Кръгъл

Кръгъл

Изпратете вашето писмо

Твоето име:


Не показвай името ми

Твоят имейл:


Прикачете файл

250 думи

Отмяна Изпращане
Ключалка

Имейл адресите няма да бъдат споделяни с трети страни. Вижте политиката за поверителност

Близо Близо

Кръгъл

Кръгъл
Благодаря ти

Вашето писмо е изпратено.

БлизоБлизо

Кръгъл

Открийте повече

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss