Lokelma и цена: Какво трябва да знаете

Lokelma (натриев циркониев циклосиликат) е лекарство с рецепта, използвано за лечение на високи нива на калий в кръвта. Цената на Lokelma може да зависи от фактори като Вашата дозировка, дали имате здравна застраховка и аптеката, която използвате.

Lokelma се използва при възрастни за лечение на хиперкалиемия (високи нива на калий в кръвта).

Lokelma се предлага като прах в отделни пакети, които се смесват с вода, за да се получи течна суспензия (смес), която поглъщате. Lokelma съдържа активната съставка натриев циркониев циклосиликат. (Активната съставка е това, което кара лекарството да действа.)

За повече подробности относно Lokelma вижте тази задълбочена статия.

Колко струва Lokelma?

Цената, която плащате за Lokelma, може да варира. Това може да зависи от вашия план за лечение, вашето застрахователно покритие (ако имате такова) и аптеката, която използвате.

За да разберете колко ще платите за Lokelma, говорете с вашия лекар, фармацевт или доставчик на застраховка.

Забележка: Ако имате застраховка, може да се наложи да получите предварително разрешение, преди вашият доставчик на застраховка да покрие Lokelma. Това означава, че вашият застраховател и вашият лекар ще обсъдят Lokelma по отношение на вашето лечение. След това застрахователната компания ще определи дали лекарството е покрито. Ако Lokelma изисква предварително разрешение и не го получите, преди да започнете лечението, можете да заплатите пълната цена на лекарството.

Не забравяйте да попитате вашата застрахователна компания дали Lokelma изисква предварително разрешение.

Предлага ли се Lokelma като генерично лекарство?

Lokelma идва само като марково лекарство. В момента не се предлага в обща версия. Генеричното лекарство съдържа точно копие на активното лекарство в марково лекарство, но има тенденция да струва по-малко.

Защо има такава разлика в цената между маркови лекарства и генерични лекарства?

Необходими са години на изследвания и тестове, за да се гарантира, че марковите лекарства са безопасни и ефективни. Това тестване може да направи лекарствата скъпи. Производителят на марково лекарство може да продава лекарството до 20 години. След това други производители на лекарства могат да създават генерични версии. Тази конкуренция на пазара може да доведе до по-ниски разходи за генерични лекарства. И тъй като генеричните лекарства имат същите активни съставки като марковите лекарства, не е необходимо те да бъдат изследвани отново. Това също може да доведе до по-ниски общи разходи.

Мога ли да получа помощ за плащането на Lokelma?

Ако имате нужда от помощ за покриване на разходите за Lokelma или разбиране на вашата застраховка, вижте тези ресурси:

 • Спестовна карта Lokelma
 • NeedyMeds
 • Инструмент за медицинска помощ

На тези сайтове можете да намерите застрахователна информация, подробности за програмите за помощ при наркотици и връзки към спестовни карти и други услуги.

Ако имате въпроси относно това как да платите за вашата рецепта, говорете с вашия лекар или фармацевт.

ЧЗВ относно цената и Lokelma

По-долу са отговорите на някои често задавани въпроси относно Lokelma и цената.

Каква е цената на Lokelma в сравнение с тази на подобни лекарства?

Цената на Lokelma в сравнение с подобни лекарства, като Veltassa (патиромер) или натриев полистирен сулфонат, може да зависи от няколко фактора.

Например цената ви за всяко от тези лекарства може да зависи от:

 • дали има налични спестовни програми за лекарството, което ви е предписано
 • дали имате застраховка или плащате от джоба си
 • колко време продължава вашето лечение

Ако имате въпроси относно цената на Lokelma в сравнение с подобни лекарства, говорете с Вашия лекар, фармацевт или доставчик на застраховка. Те могат да споделят повече подробности относно разходите за лечение въз основа на вашата конкретна ситуация.

Покрита ли е Lokelma от Medicare?

Възможно е. За да разберете дали вашият план Medicare покрива разходите за Lokelma, обадете се на вашия доставчик на плана. Предлагат се много различни видове планове на Medicare и вашите разходи и покритие зависят от ползите от вашия индивидуален план.

Имайте предвид, че вашият план може да има изисквания за предварително разрешение, преди да покрие това лекарство.

Можете също така да попитате Вашия лекар за цената на Lokelma, ако имате Medicare.

Колко струва Lokelma без застраховка?

Какво ще платите за Lokelma без застраховка зависи от няколко фактора. Като цяло разходите ви ще бъдат по-високи без застраховка. Факторите, които могат да повлияят на разходите ви, включват:

 • вашата доза
 • дали отговаряте на условията за някакви спестовни програми
 • аптеката, която използвате

За да разберете точната цена на Lokelma без застраховка, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Освен това може да искате да се консултирате с няколко аптеки, за да сравните цените.

Можете също да посетите Optum Perks*, за да получите приблизителни цени за Lokelma, когато използвате купони от сайта. Важно е да се отбележи, че купоните Optum Perks не могат да се използват с никакви застрахователни доплащания или обезщетения.

* Optum Perks е дъщерен сайт на Healthline.

Какви трябва да бъдат следващите ми стъпки?

Ако все още имате въпроси относно цената на Lokelma, говорете с Вашия лекар или фармацевт. Те може да са в състояние да ви дадат по-добра представа за това какво ще платите за това лекарство. Но ако имате здравна застраховка, ще трябва да говорите с вашия доставчик на застраховка, за да научите действителната цена, която бихте платили за Lokelma.

Примери за въпроси, които може да искате да зададете на вашия лекар или доставчик на застраховка, включват:

 • Цената ми за Lokelma зависи ли от моята доза?
 • Бих ли платил по-висока цена за Lokelma в сравнение с Veltassa без застраховка?
 • Каква е цената на Lokelma в сравнение с генеричния натриев полистирен сулфонат?

За да научите повече за Lokelma, вижте тези статии:

 • Всичко за Локелма
 • Странични ефекти на Lokelma: Какво трябва да знаете
 • Подробности за дозировката за Lokelma

За да получите информация за различни състояния и съвети за подобряване на вашето здраве, абонирайте се за някой от бюлетините на Healthline. Може също да искате да проверите онлайн общностите в Bezzy. Това е място, където хора с определени условия могат да намерят подкрепа и да се свържат с други.

Опровержение: Healthline положи всички усилия, за да гарантира, че цялата информация е вярна, изчерпателна и актуална. Тази статия обаче не трябва да се използва като заместител на знанията и опита на лицензиран медицински специалист. Винаги трябва да се консултирате с Вашия лекар или друг медицински специалист, преди да вземете каквото и да е лекарство. Информацията за лекарствата, съдържаща се тук, подлежи на промяна и не е предназначена да обхваща всички възможни употреби, указания, предпазни мерки, предупреждения, лекарствени взаимодействия, алергични реакции или неблагоприятни ефекти. Липсата на предупреждения или друга информация за дадено лекарство не означава, че лекарството или лекарствената комбинация са безопасни, ефективни или подходящи за всички пациенти или всички специфични употреби.

Открийте повече

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss